technariumas -- Plataus spektro aptarimai plačiajai Technariumo bendruomenei. (atviras)

 

About technariumas
English (USA)

Plataus spektro aptarimai plačiajai bendruomenei.

 • gilios techninės diskusijos yra labai laukiamos ir sveikintinos ;)
 • kompiuteriai/infosec/hackinimas siaurąja prasme
 • inžinerija: mechanika, mašinų remontas, elektronika/hardware, statyba, (...)
 • amatai platesniame DIY/techninės kūrybos kontekste
 • meno/technologijų/mokslo sąsajos
 • susiję teisiniai/politiniai dalykai: intelektualinė nuosavybė, duomenų apsauga, netzpolitik, (...)
 • mokslas
 • panašios vietos/bendruomenės kitur, hacker-/makerspace kultūra, metadiskusijos
 • techninio pobūdžio klausimai ir pagalbos prašymai, pasiūlymai daryti dalykus kartu, konkrečios idėjos ir pageidavimai
 • numatomi/praeities renginiai/įvykiai, įskaitant bendras pramogas
 • visa kita, kas kam nors atrodo hilarious/įdomu/gražu.

Kritiškai žiūrėkite į šaltinius, aklai nekopijuokit pranešimų spaudai, pagalvokit apie numanomus adresatus, rašykit artikuliuotai.

Pranešimai ne iš narių yra atmetami.

Prisijungimas laisvas.

To see the collection of prior postings to the list, visit the technariumas Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using technariumas
To post a message to all the list members, send email to technariumas@lists.technariumas.lt.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to technariumas

Subscribe to technariumas by filling out the following form. This is a closed list, which means your subscription will be held for approval. You will be notified of the list moderator's decision by email. This is also a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? English (USA)  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
technariumas Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from technariumas, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


technariumas list run by postmaster at technariumas.lt
technariumas administrative interface (requires authorization)
Overview of all lists.technariumas.lt mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered